NEWS & EVENTS:-
माजी विद्यार्थ्यांची भरघोस देणगी ....
माजी विद्यार्थी डॉ.उषा भेंडे (नगरशेकर) शाळेला भेट व रू. २५०००/- देणगी देण्यात आली.

Photos

Click on photos to enlarge Go BackWebsite developed by PLANET-I InfoServices, Ratnagiri