NEWS & EVENTS:-
युवा महोत्सवात डिजिके महाविद्यालयाचा नवा विक्रम
साहित्यविषयक विभागात अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरणारे एकमेव महाविद्यालय

Photos

Click on photos to enlarge Go BackWebsite developed by PLANET-I InfoServices, Ratnagiri