NEWS & EVENTS:-

सृजनोत्सव २०-२१-२२ डिसे.२०१८
भारत शिक्षण मंडळ कला वाणिज्य विज्ञान वरिष्ठ महाविद्यालयामध्ये सृजनोस्तवा अंतर्गत क्रिडा व सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले.
Go BackWebsite developed by PLANET-I InfoServices, Ratnagiri