News & Events:-

अच्युतराव पटवर्धन स्मृती समारोह
अच्युतराव पटवर्धन स्मृती समारोह...दिनांक ०५/०९/२०१८ रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमा अंतर्गत राज्यस्तरीय शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणारी संस्था किंवा व्यक्तीची निवड करून शिक्षण सेवाव्रती हा पुरस्कार दिला जाणार आहे.

Photos
Go BackWebsite developed by PLANET-I InfoServices, Ratnagiri